Privacy verklaring

Algemeen
colloquiumvrijheid.eu houdt rekening met uw privacy. In dit privacy statement kun u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wilt ontvangen, of bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens.
Inhoud
1. Het verwerken van gegevens
2. Welke persoonlijke informatie registreert colloquiumvrijheid.eu?
3. Wat gebeurt er met uw gegevens?
4. Wat kunt u doen als u bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?
5. Eigen verantwoordelijkheid
1.Het verwerken van gegevens
De (persoons)gegevens die colloquiumvrijheid.eu in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden gebruikt voor:
1. de uitvoering van onze dienstverlening;
2. marktonderzoek of verkoopactiviteiten om producten en diensten van colloquiumvrijheid.eu onder de aandacht te brengen;
3. afhandeling van klachten en het beslechten van geschillen;
4. het verstrekken van inlichtingen aan cliënten;
5. de levering van diensten met toegevoegde waarde, mits de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
colloquiumvrijheid.eu streeft ernaar haar klanten een zo goed mogelijke service te verlenen. colloquiumvrijheid.eu's dienstenaanbod wordt voortdurend uitgebreid, verbeterd en aangepast aan uw wensen. Door het verzamelen van informatie brengt colloquiumvrijheid.eu de voorkeuren en interesses van haar gebruikers in kaart en kan zij haar diensten zo goed mogelijk hierop afstemmen. colloquiumvrijheid.eu beschermt uw privacy zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik door derden. colloquiumvrijheid.eu heeft het recht dit privacy-statement te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing als u al bij colloquiumvrijheid.eu geregistreerd bent.
2. Welke persoonlijke informatie registreert colloquiumvrijheid.eu?
* Persoonsgegevens
Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten heeft colloquiumvrijheid.eu uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, en, indien u een aankoop doet, een juist bank- of gironummer nodig. Ook kunnen we uw e-mailadres gebruiken indien u ervoor kiest deze bij aanmelding in te vullen.
* Niet-persoonsgebonden gegevens
colloquiumvrijheid.eu verzamelt niet-persoonsgebonden gegevens over haar gebruikers, bijvoorbeeld de site waarvandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt.
* Gebruikersnaam en wachtwoord
Tijdens de registratie voor toegang tot colloquiumvrijheid.eu kunt u zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen.
* Verbruiksgegevens
Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die wordt verzonden.
* Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die verstuurd worden door een Internetserver en die zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Deze bestanden houden de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek.
3. Wat gebeurt er met uw gegevens?
* Persoonsgegevens:
colloquiumvrijheid.eu gebruikt deze informatie om, als dit nodig is, contact met u op te nemen en om een factuur te sturen als u een aankoop hebt gedaan in de colloquiumvrijheid.eu Shop. Daarnaast kunnen de e-mailadressen gebruikt worden om nieuwsbrieven te versturen, indien de klant tijdens de registratie heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen.
* Informatie aan derden:
colloquiumvrijheid.eu verstrekt geen informatie aan derden zonder uw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten).
* Niet-persoonsgebonden gegevens :
Deze gegevens worden alleen gebruikt om colloquiumvrijheid.eu te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan colloquiumvrijheid.eu eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de colloquiumvrijheid.eu sites, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de colloquiumvrijheid.eu site heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van colloquiumvrijheid.eu.
* Gebruikersnaam en wachtwoord:
Uw gebruikersnaam vormt in combinatie met het wachtwoord dat u zelf kiest uw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten van colloquiumvrijheid.eu. Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u dit via de link 'wachtwoord vergeten' opnieuw opvragen. colloquiumvrijheid.eu stuurt uw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar u toe. colloquiumvrijheid.eu verstrekt deze gegevens niet aan derden en gebruikt ze niet voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten.
* Verbruiksgegevens
colloquiumvrijheid.eu gebruikt deze informatie om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.
* Cookies:
Zoals gezegd worden cookies opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren.
4. Wat kunt u doen als u bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?
U mag uw persoonsgegevens inzien en corrigeren. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen nader aan te geven verwerking ervan. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar colloquiumvrijheid.eu, t.a.v. Gegevensbeheer, onder vermelding van uw volledige naam en adresgegevens.
Met betrekking tot cookies: De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan uw pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van colloquiumvrijheid.eu niet of niet goed werken.
5. Eigen verantwoordelijkheid
colloquiumvrijheid.eu is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de colloquiumvrijheid.eu sites zijn gekoppeld of als u via colloquiumvrijheid.eu andere sites bezoekt. colloquiumvrijheid.eu raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Terug
Copyright © 2017 www.colloquiumvrijheid.eu. Powered by goedkope canada goose.